Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača “Službeni glasnik RS”, broj 36 od 13. aprila 2017.

NELEGALANO IMENOVANJE ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA IZ REDA POTROŠAČKIH ORGANIZACIJA!!! Vlada Republike Srbije je 13. aprila 2017.godine donela Odluku o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača u nešto izmenjenom sastavu u odnosu na 2012. godine kada je ovaj savet konstituisan. Veoma je simptomatično da su u ovaj Nacionalni savet imenovani; Vera Vida, predsednik Read More …