Njegova penzija je sigurno najmanja u zemlji, mesečno primi 1000 dinara

Njegova penzija je sigurno najmanja u zemlji, mesečno primi 1000 dinara

Leave a Reply