Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača “Službeni glasnik RS”, broj 36 od 13. aprila 2017.

NELEGALANO IMENOVANJE ČLANOVA NACIONALNOG SAVETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA IZ REDA POTROŠAČKIH ORGANIZACIJA!!!
Vlada Republike Srbije je 13. aprila 2017.godine donela Odluku o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača u nešto izmenjenom sastavu u odnosu na 2012. godine kada je ovaj savet konstituisan.
Veoma je simptomatično da su u ovaj Nacionalni savet imenovani; Vera Vida, predsednik Centra potrošača Srbije; Goran Papović, predsednik Upravnog odbora Nacionalne organizacije potrošača Srbije, koji je istovremeno i predsednik Udruženja potrošača Vojvodine i član svih mogućih saveta i radnih tela u Srbiji; Zoran Nikolić, predsednik organizacije potrošača Kragujevac, koji je istovremeno visoki funkcioner Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS-a), Novica Jovanović, predsednik Organizacije potrošača Vlasotince, kao i Vojmir Vidić iz Organizacije potrošača Valjevo takođe i članovi Upravnog odbora NOPS-a.
Dakle, iako Nacionalnu organizaciju potrošača Srbije (NOPS) čini samo 5 Evidentiranih potrošačkih organizacija u Srbiji (Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine, Organizacija potrošača Kragujevca, Opštinska organizacija potrošača Vlasotince, Organizacija potrošača Kruševac, Organizacija potrošača Valjevo), od ukupno 30 Evidentiranih udruženja u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, NOPS-u je u Nacionalnom savetu za zaštitu potrošača pripalo 4 mesta!
Pošto nije poznato ko je predložio sastav Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača iz reda potrošačkih organizacija, ističemo da po ovom veoma značajnom pitanju uopšte nije raspravljao nadležan Savet potrošača, koji inače čine predstavnici svih 30 Evidentiranih organizacija, zbog čega njihovo imenovanje smatramo nelegalnim.

Odluka o novom sastavu Nacionalnog saveta potrošača Srbije

 

Leave a Reply