Mi štitimo potrošače

Od 2002. godine mi pomažemo potrošačima da ostvare svoja prava. Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć, informacija, savet, edukacija, posredovanje i zastupanje, slobodno nam se obratite.

 

U toku su popusti tokom „CRNOG PETKA“ molimo vas da obratite pažnju!!!

–          Nemate pravo da se predomislite nakon kupovine u prodavnici, jedini način da vratite saobrazan proizvod jeste da vam trgovac to dozvoli – za mogućnost i uslove vraćanja saobraznog proizvoda raspitajte se prilikom kupovine

–          Ukoliko je proizvod koji kupite tokom trajanja akcije nesaobrazan (postoji neki problem) morate uložiti reklamaciju na mestu kupovine i na odgovor sačekati 8 dana, retko koji trgovac će zamenu ili povraćaj novca izvršiti na licu mesta

–          Zbog povećanog obima posla tokom trajanja Crnog petka veoma je česta pojava da isporuka proizvoda kasni

–          Takođe zbog velikog obima posla često se dešava da sajtovi za online kupovinu nisu ažurirani te stoji da je proizvod po sniženoj ceni na legeru , a u stvarnosti on je već rasprodat

–          Pregledajte proizvod pre nego što potpišete da ste ga preuzeli, ukoliko postoji fizičko oštećenje odbijte prijem, a ako kasnije uočite oštećenje isto prijavite trgovcu u roku od 24h (interni rok određenih kompanija – nije propisan zakonom)

–          Ako postoji oštećenje na ambalaži odbijte prijem proizvoda

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Sve posledice neočitavanja mernih uređaja snosi potrošač ništa EPS jer je su za ovog monopolistu zakonski propisi misaona imenica i sprdnja !

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016 i dr zakon i 44/2018 – dr.zakon) član 91 stav 1 Trgovac je dužan da račune za pružene usluge dostavlja bez kašnjenja i u rokovima  koji omogućavaju da potrošač prati ostvarenu potrošnju i zaduženje za obračunski period od najviše mesec dana.

Prema Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom (“Sl. glasnik RS”, br. 63/2013 i 91/2018) član 49 st. 1 Operator sistema dužan je da očitava brojila električne energije u intervalima utvrđenim kao obračunski period, u skladu sa metodologijom kojojm se utvrđuje cena za pristup, odnosno korišćenje sistema kojim upravlja. Prema Metodologiji za određivanje cene električne energije koju donosi Agencija za energetiku Republike Srbije obračunski period je vremeski period koji je, po pravilu, kalendarski mesec.

Prema gore navedenoj Uredbi u slučaju da se merenje isporučene i preuzete električne energije i snage očitava za vremenski period duži od obračunskog intervala, operator sistema je u obavezi da izmerene veličine preračuna po obračunskim intervalima za period očitavanja koristeći standardizovan dijagram (profil potrošnje) za tu kategoriju korisnika sistema čl. 49 st.2.

Kako tumačiti sleće: Prema Uredbi čl.49 st 4 troškovi očitavanja brojila iz čl 49 st 1(očitavanje brojila radi utvrđivanja mesecne potrošnje i izdavanje računa) su uključeni u sandardne troškova pristupa sistemu dok je prema Zakonu o zaštiti potrošača  čl.91 st. 5 usluga čitanja mernih uređaja u cilju izdavanja računa je besplatna.  Da li uredba u skaldu sa Zakonom o zaštiti potrošača?

Kada ne popisuju merne uređaje na vreme:

-izlažu potrošače troškovima (blok tarifa)

-potrošači nemaju uvid u realnu mesečnu potrošnju te ne mogu da isprate da li je eventualno došlo do uvećane mesečne potrošnje i taj račun reklamiraju

-U praksi se pokazalo da kada se potrošačima dostave preračuni kojim se vrši podelila potrošnje na mesece u kojima potrošnja nije beležena(nije vršeno popisivanje mernog uređaja), dolazi do konfuzije kod potrošača, jer prosečan potrošač u velikoj meri ne razume ni osnovni  račun EPS-a, a kada dobije preračun koji mu se dostavlja bez ikakvog objašnjenja nastaje kolaps

-Imali smo slučaj, Novi Sad, naselje Adice, gde nisu popisivali struju ukupno 7 meseci. U periodu od tih 7 meseci, kuća je izdata, kada su ušli u posed kuće, novi starani su otišli do Eps-a da provere stanje duga, nije ga bilo, stanodavac je redovno izmiriovao fiksne troškove za koje mu je stizao račun, a potrošnja je uvek bila 0kWh.

Nakon nekoliko meseci života u toj kući, novi stanari koju su opet redovno izmirivali fiksne troškove za koji im je Eps redovno dostavljao račun + dodatni iznos jer su shvatili da im ne očitavaju brojiilo(mislim da su se i žalili) , dobili su na kraju račun za potrošnju od 5.052kwh, koja jeste realno potrošena ali kako je cena za te kWh iskazana na jednom računu potrošači naravno nisu bili u mogućnosti da iznos u celosti isplate, već kako plaćaju svaki mesec po mogućnosti njima se obračunava kamata za dug za koji nisu odgovorni- da im je svaki mesec obačunata potrošnja od 720kWh oni bi to platitli u roku, ali ovako kada im je isporučen račun na 89.549,28 naravno da nisu bili u mogućnosti da plate. Oni su zbog nemogućnosti da plate tako veliki iznos, izloženi kamati i izgubili su pravo na popust od 5% ako plate račun u roku.

Konkretno u ovom slučaju, s obzirom da se radi o podstanarim, ne može se utvrditi ko je i koliku napravio potrošnju ni ko treba da plati jer se radi o periodu od 7 meseci.

Nakon toga potrošaču je očitavan merni uređaj u naredna 2 meseca pa zatim opet niko nije očitavao sledeća dva. Potrošač sada sam prijavljuje potrošnju svakog 1. u mesecu pozivanjem Eps-a te radi posao umesto njih. (Eps je bio na terenu i utvrdili su da je uređaj ispravan i baždaren)

Sve posledice neočitavanja mernih uređaja snosi potrošač ništa EPS!

Vaše udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” Novi Sad.

Savetovalište potrošača za region Vojvodine

Radno vreme:

07-15h

Vreme za prijem stranaka:

10-14h

Ukoliko smatrate da su povređena Vaša potrošačka prava, možete nas kontaktirati

-Dolaskom u prijemnu kancelariju ili putem pošte – Savetovalište potrošača, Novi Sad, Bulevar Slobodana Jovanovića br. 30.

-Putem telefona: 021/300-38-65; 021/30-23-598

-Putem elektronske pošte na: prosperitet.ns@gmail.com

„Konkurs Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za sufinansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2021. godinu“

Po sprovedenom Konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za sufinansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2021. godinu, prihvaćen je Program „Unapređenim mehanizmima do efikasnije zaštite potrošača“ Udruženja za zaštitu prava potrošača „Prosperitet“ – Novi Sad omogućeno je da ova organizacija funkcioniše kao Savetovalište potrošača za region Vojvodine.

UZPP “Prosperitet” stoji na raspolaganju, kao i do sada, pet dana u nedelji, svakog radnog dana od 07 do 15 časova.

Ukoliko smatrate da su povređena Vaša potrošačka prava, možete nas kontaktirati u vremenu od 10 do 14 časova

– Dolaskom u prijemnu kancelariju – Savetovalište potrošača, u Novom Sadu, Bulevar Slobodana Jovanovića br. 30.

-Putem telefona: 021/300-38-65; 021/30-23-598

-Putem elektronske pošte na: prosperitet.ns@gmail.com

-Putem pošte: Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” – Novi Sad, Kamenička 8 A, 21123 Novi Sad, ili na adresu prijemne kancelarije; Savetovalište potrošača za Region Vojvodine “Prosperitet” – Novi Sad, Bulevar Slobodana Jovanovića br. 30. 21000 Novi Sad.

Napomena: pri slanju poštom molimo Vas da ostavite svoj kontakt telefon kako bismo Vas brže kontaktirali.

Zahvaljujemo Vam se na poverenju!

Novosti:

UPUTSTVO POVODOM POVEĆANJA CENE TELENOR USLUGA

Mobilni operator Telenor, je 8. novembra 2021. obavestio svoje korisnike da je izvršio povećanje cena usluga.

Prava potrošača u tom slučaju regulisana su članom 89. Zakona o zaštiti potrošača, kao i članom 107. Zakona o elektronskim komunikacijama.

Članom 89. ZZP definisano je:

Potrošač ima pravo da raskine ugovor o pružanju usluga od opšteg ekonomskog interesa ako nije saglasan sa promenom cene, odnosno tarife i izmenom opštih uslova ugovora navedenim u obaveštenju trgovca, kao i u pogledu kvaliteta pruženih usluga.

Potrošač je dužan da uplati iznos za usluge koje su mu pružene do raskida ugovora.

Članom 107. ZEK definisano je:

Pretplatnik ima pravo da, po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen, na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa) i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima.

Dakle, prema odredbama oba zakona, potrošač može da raskine ugovor sa Telenor-om. Šta su posledice raskida?

  • Potrošači koji su potpisali ugovor sa minimalnim periodom trajanja (na 12 ili 24 meseca), isti mogu raskinuti bez plaćanja ikakvih penala, bez obzira na to da li su do trenutka raskida, koristili bilo kakav popust na pruženu uslugu. Dokaz za to je Rešenje ministarstva trgovine, kao i RATEL-a, u sličnom postpuku koji je vođen protiv kablovskog operatora po istom osnovu, tj zbog povećanja cene usuge.
  • Potrošači koji su uz ugovor, preuzeli i neki od uređaja na otplatu na rate (mobilni telefon, tablet, oprema), prema Zakonu o obligacionim odnosima, član 132 i član 549, imaju dve opcije:

Prva je definisana navedenom odredbom i predviđa da svaka ugovorna strana treba da vrati onoj drugoj, onoj što je od nje primila. To znači da potrošač vraća uređaj, a Telenor njemu vraća sve dotadašnje uplate po osnovu otplate uređaja.

Druga opcija je da potrošač u celosti otplati uređaj, po ceni koja je predviđena ugovorom, umanjeno za ono što je plaćeno do trenutka raskida.

Potrošači koji su uređaje uzeli na otplatu putem kredita Mobi banke, ili neke druge, nastavljaju sa otplatom uređaja po ugovoru koji imaju sa bankom, a uređaj zadržavaju.

Da li Telenor ima pravo da ugasi ili zadrži brojeve koji su predmet raskida ugovora?

Pojavile su se informacije da službenici Telenor-a govore korisnicima da će izgubiti svoje brojeve, tj da će ih Telenor zadržati, u slučaju raskida ugovora. Telenor nema pravo na to.  Pravilnikom o prenosu mobilnih brojeva iz jedne mreže u drugu, koji se nalazi na sajtu RATEL-a, upravo je predviđeno suprotno, pa tako u članu 3. Pravilnika stoji:

Operatori su dužni da svim korisnicima, prilikom promene operatora, omoguće zadržavanje njihovog postojećeg broja…

Postoje izuzeci od toga, a oni se odnose na slučajeve kada je zahtev za prenos broja netačan ili nepotpun, kada je zahtev podneo neregistrovani korisnik, broj je ukraden itd, ili ako postoje neizmirena dugovanja od strane korisnika. Ni ovo poslednje ne predstavlja problem, jer nakon raskida ugovora i isplate onoga što je potrošač koristio do dana raskida (redovan račun za uslugu), uklanja se i ta prepreka za realizaciju prenosa broja.

Postoji i opcija koja predviđa da se broj ne može prenositi u drugu mrežu pre minimalnog korišćenja u postojećoj mreži od bar 3 meseca. Međutim, članom 9. stav 2. Pravilnika, definisano je da operotor ni to ne može koristiti kao razlog za odbijanje zahteva, ako je došlo do promene uguvornog odnosa (što povećanje cene jeste), nakon čega je došlo do raskida ugovora.

Dakle, ne postoji način da Telenor zadrži nečiji broj. Ako bi došlo do pokušaja toga, korisnik odmah treba da se obrati RATEL-u na mejl ratel@ratel.rs

Pravilnik o prenosivosti moblinog broja možete pronaći na ovom linku:

https://www.ratel.rs/sr/page/prenos-broja

NAPOMENA: Raskid ugovora podnesite pisanim putem, fizičkom predajom zahteva u poslovnici (što preporučujemo), uz dva primerka, od kojih jedan overeni ostaje kod potrošača, kao dokaz. Druga opcija je mejlom na adresu Telenor-a reklamacije@telenor.rs

Treća opcija je Poštom na adresu, ali tako nemate dokaz šta ste poslali u pošiljci.

Tekst Izjave može biti ovakav:

Na osnovu člana 107. Zakona o elektronskim komunikacijama, zbog povećanja cene usluge, izjavljujem da nisam saglasan sa istom i želim raskid ugovora (opciono ubaciti br. Ugovora, nije neophodno).

Oni koji žele da vrate uređaj, mogu da ubace i sledeću rečenicu:

Saglasno članu 132. Zakona o obligacionim odnosima, želim da vratim uređaj koji sam preuzeo/la, a da mi kompanija Telenor vrati sve uplate po osnovu otplate uređaja, koja sam imao/la da sada (ovo ne važi za one koji otplaćuju uređaj preko Mobi banke).

Na vrh izjave staviti podatke operatora: Telenor doo, Omladinskih brigada 90, Beograd, a na dno Izjave upisati svoje lične podatke, adresu, JMBG i potpisati se!

VAŽNO! Rok za predaju Izjave o raskidu ugovora je 8.12.2021. (30 dana od dana obaveštenja o povećanju cena). Ko to ne uradi do tada, GUBI pravo na raskid ugovora po gore opisanim uslovima! 

PREDLOG ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI

PO HITNOM POSTUPKU

Vlada je predložila usvajanje Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi po hitnom postupku. Novi zakon predstavlja otimanje države od građana i rasprodaju naše zemlje. Imamo oko 15 dana da reagujemo.

Ovim zakonom uvodi se plaćanje takse na overu potpisa ako građani žele da predlože zakon ili neki drugi propis (narodna inicijativa). Da biste predali narodnu inicijativu potrebno je da spremite preko milion i dvesta hiljada dinara samo za overu kod notara. Time se narodna inicijativa rezerviše za samo za političke stranke i bogate grupacije.

Uskraćeno je finansiranje građanskih inicijativa prilikom referenduma iz javnih izvora, dok je to pravo dozvoljeno političkim strankama prema Zakonu o političkim aktivnostima. Ovaj Zakon jednako finansijski tretira finansijsku moć kompanije osnovanu npr.od strane Rio Tinta i običnog građanina koji bi se protivio ekološki štetnom rudarenju.

Nova poreska pravila u Srbiji stupila na snagu

Nova ekonomija: Na računima za struju veća obračunska od angažovane snage

Dani Eggersmann-a u Vrbasu.
GUTAČ BETONA I ČISTAČ DEPONIJA!

Danas smo uz susretljivost i saradnju sa JKP Komunalac Vrbas i rukovodstva Opštine Vrbas, upriličili demonstraciju šredera, drobilice za čvrsti otpad,

Eventualnom nabavkom jedne ovakve mašine Opština Vrbas bi uvela sistem cirkularne ekonomije u javnu upravu i odmah bi rešila pitanje deponovanja čvrstog otpada, naročito sa građevinskih deponija. Sav otpad se usitnjava i pretvara u frakciju, proizvod koji se može postavljati kao podloga za puteve, nasipati na atarske puteve a drvena frakcija i veći deo kućnog otpada, može postati energent za bio-gas postrojenje (struja, toplotna energija)…

Ekološki pokret Vrbasa, organizacija čije aktivnosti podržavamo i sa kojom imamo izuzetnu saradnju.

Grupa građana iz Nemanovaca prikuplja petecije i najavljuje žalbe na Nacrt Plana generalne regulacije regionalne deponije i dalekovoda jer kako tvrde, prema ovom planu mesto na kom bi bilo lagerovalo smeće iz nekoliko opština u Vojvodini planirano je preblizu njihovih kuća, što je, kažu, suprotno i zakonskim propisima

IZVEŠTAJ I ANALIZA ANKETE
„PRIMARNA SEPARACIJA KOMUNALNOG OTPADA“
U OKVIRU PROJEKTA „ZELENA DEPONIJA“

Anketa „Primarna separacija komunalnog otpada“ sprovedena je kao projektna aktivnost u okviru projekta „Zelena deponija“, sa ciljem da se izvrši istraživanje stavova i mišljenja građana u vezi sa trenutnim stanjem na terenu i kako bi primarna separacija komunalnog otpada trebala da izgleda.

Anketa je bila objavljena na društvenoj mreži facebook kao sponzorisana objava, kako bi doprli do što većeg broja građana.

Ukupan broj anketiranih građana je 222, a od toga je 207 anketiranih građana sa teritorije grada Novog Sada i opština obuhvaćenih Regionalnim planom upravljanja otpadom. Ukupan broj relevantnih unosa je 207. Za detaljan pregled rezultata posetite naš sajt direktnim pristupom na linku ispod.

Izveštaj ankete

Hvala Vam na učešću u anketi vaše mišljenje nam puno znači,

Vaš Prosperitet!

MEŠTANI OPŠTINE ODŽACI SE IZBORILI PROTIV PLAĆANJA NEZAKONITE TAKSE

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA KUPOVINE NA DALJINU

PRILOG IZJAVA

ŠTA SE KRIJE IZA LAŽI EPS-A I OTIMANJA PRIKLJUČAKA ELEKTRIČNE ENERGIJE OD POTROŠAČA?

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

PRILOZI OBAVEŠTENJE I UGOVOR OD EPS-a

U uslovima vanrednog stanja koji su na snazi usled borbe protiv pandemije virusa COVID-19, tim projekta “Zelena deponija” nastoji da prilagodi svoj rad i realizuje planirane aktivnosti na projektu elektronskim putem. Stoga ćemo u periodu od 28. i 29 decembra 2020. Godine organizovati online trening: “Udruženja udružena u borbi za čistiju okolinu“ Ovaj online trening sastoji se od dva vebinara od po 120 minuta, na dvodnevnom nivou od 17,00 -19,00.h.

Prvi vebinar, pod nazivom “Zelena deponija za čistije sutra”, biće posvećen rezultatima istraživanja koje je sproveo projektni tim projekta “Zelena deponija”, javno zagovaranje vezano za primarnu separaciju komunalnog otpada, izazovi i poteškoće sa kojima se suočava udruženje u svom radu. Drugi vebinar, pod nazivom “Problemi i iskustva udruženja”, biće posvećen udruženjima koja se bave zaštitom životne sredine i njihovom angažmanu, kao i problemima sa kojima se suočavaju na terenu.

Ostale vesti:

Dana 30.10.2020. godine, održana je tematska debata u okviru projekta “Zelena deponija”: Uvođenje i unapređenje sistema primarne separacije komunalnog otpada na teritoriji Novog Sada i opština obuhvaćenih regionalnim planom upravljanja otpadom, u organizaciji Udruženja za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” Novi Sad. Projekat se odvija u okviru projekta Beogradske otvorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijsku podršku EU, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert.

„Prosperitet“ – Novi Sad – Savetovalište potrošača za region Vojvodine

 Po sprovedenom Konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija  za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2020. godinu, prihvaćen je Program „Unapređenje sistema zaštite potrošača i podizanje svesti javnosti o pravima potrošača“ Udruženja za zaštitu prava potrošača „Prosperitet“ – Novi Sad.

Odlukom o izboru i sufinansiranjem programa Udruženja za zaštitu prava potrošača „Prosperitet“ – Novi Sad, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija  omogućilo je da ova organizacija funkcioniše kao Savetovalište potrošača za region Vojvodine.

Stoga Vam “Prosperitet” stoji na raspolaganju pet dana u nedelji, svakog radnog dana od 07 do 15 časova.

Ukoliko smatrate da su povređena Vaša potrošačka prava, a da Vam mi možemo pomoći, možete nas kontaktirati u vremenu od 10 do 14 časova dolaskom u prijemnu kancelariju – Savetovalište potrošača, u Novom Sadu, Bulevar Slobodana Jovanovića br. 30.

Putem telefona: 021/300-38-65; 021/30-23-598 dežurnog tel. 063/340-763

Putem elektronske pošte na: prosperitet.ns@gmail.com

Takođe, možete nam pisati na adresu sedišta: Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” – Novi Sad, Kamenička 8 A, 21123 Novi Sad, odnosno na adresu prijemne kancelarije; Savetovalište potrošača za Region Vojvodine “Prosperitet” – Novi Sad, Bulevar Slobodana Jovanovića br. 30. 21000 Novi Sad.

Napomena: pri slanju pošte molimo Vas da ostavite svoj kontakt telefon kako bismo Vas brže kontaktirali.

  • Zaposlena i angažovana stručna lica „Prosperiteta“ zahvaljuju Vam se na poverenju!

 

 

Student ste, želite da radite praksu kod nas?

Kod nas možete da stekne praksu u svim oblastima prava

Okrugli sto na temu zaštite prava potrošača pri kupovini tehničke robe. Prisutni predstavnici MTTT, Sektora za zaštitu potrošača, Sektora tržišne inspekcije, predstavnici udruženja za zaštitu prava potrošača i trgovci tehničke robe. Beograd, 6. februar 2019.g.

Hoćete da podnesete prigovor?

Molimo popunite formular OVDE i ubrzo ćemo stupiti u kontakt sa Vama

Predsednik pažljivo iščitava predstavke i žalbe potrošača i pruža savete putem e-maila