Mi štitimo potrošače

Od 2002. godine mi pomažemo potrošačima da ostvare svoja prava. Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć, informacija, savet, edukacija, posredovanje i zastupanje, slobodno nam se obratite.

 

Novosti:

Nova poreska pravila u Srbiji stupila na snagu

Nova ekonomija: Na računima za struju veća obračunska od angažovane snage

Dani Eggersmann-a u Vrbasu.
GUTAČ BETONA I ČISTAČ DEPONIJA!

Danas smo uz susretljivost i saradnju sa JKP Komunalac Vrbas i rukovodstva Opštine Vrbas, upriličili demonstraciju šredera, drobilice za čvrsti otpad,

Eventualnom nabavkom jedne ovakve mašine Opština Vrbas bi uvela sistem cirkularne ekonomije u javnu upravu i odmah bi rešila pitanje deponovanja čvrstog otpada, naročito sa građevinskih deponija. Sav otpad se usitnjava i pretvara u frakciju, proizvod koji se može postavljati kao podloga za puteve, nasipati na atarske puteve a drvena frakcija i veći deo kućnog otpada, može postati energent za bio-gas postrojenje (struja, toplotna energija)…

Ekološki pokret Vrbasa, organizacija čije aktivnosti podržavamo i sa kojom imamo izuzetnu saradnju.

Grupa građana iz Nemanovaca prikuplja petecije i najavljuje žalbe na Nacrt Plana generalne regulacije regionalne deponije i dalekovoda jer kako tvrde, prema ovom planu mesto na kom bi bilo lagerovalo smeće iz nekoliko opština u Vojvodini planirano je preblizu njihovih kuća, što je, kažu, suprotno i zakonskim propisima

IZVEŠTAJ I ANALIZA ANKETE
„PRIMARNA SEPARACIJA KOMUNALNOG OTPADA“
U OKVIRU PROJEKTA „ZELENA DEPONIJA“

Anketa „Primarna separacija komunalnog otpada“ sprovedena je kao projektna aktivnost u okviru projekta „Zelena deponija“, sa ciljem da se izvrši istraživanje stavova i mišljenja građana u vezi sa trenutnim stanjem na terenu i kako bi primarna separacija komunalnog otpada trebala da izgleda.

Anketa je bila objavljena na društvenoj mreži facebook kao sponzorisana objava, kako bi doprli do što većeg broja građana.

Ukupan broj anketiranih građana je 222, a od toga je 207 anketiranih građana sa teritorije grada Novog Sada i opština obuhvaćenih Regionalnim planom upravljanja otpadom. Ukupan broj relevantnih unosa je 207. Za detaljan pregled rezultata posetite naš sajt direktnim pristupom na linku ispod.

Izveštaj ankete

Hvala Vam na učešću u anketi vaše mišljenje nam puno znači,

Vaš Prosperitet!

MEŠTANI OPŠTINE ODŽACI SE IZBORILI PROTIV PLAĆANJA NEZAKONITE TAKSE

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA KUPOVINE NA DALJINU

PRILOG IZJAVA

ŠTA SE KRIJE IZA LAŽI EPS-A I OTIMANJA PRIKLJUČAKA ELEKTRIČNE ENERGIJE OD POTROŠAČA?

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

PRILOZI OBAVEŠTENJE I UGOVOR OD EPS-a

U uslovima vanrednog stanja koji su na snazi usled borbe protiv pandemije virusa COVID-19, tim projekta “Zelena deponija” nastoji da prilagodi svoj rad i realizuje planirane aktivnosti na projektu elektronskim putem. Stoga ćemo u periodu od 28. i 29 decembra 2020. Godine organizovati online trening: “Udruženja udružena u borbi za čistiju okolinu“ Ovaj online trening sastoji se od dva vebinara od po 120 minuta, na dvodnevnom nivou od 17,00 -19,00.h.

Prvi vebinar, pod nazivom “Zelena deponija za čistije sutra”, biće posvećen rezultatima istraživanja koje je sproveo projektni tim projekta “Zelena deponija”, javno zagovaranje vezano za primarnu separaciju komunalnog otpada, izazovi i poteškoće sa kojima se suočava udruženje u svom radu. Drugi vebinar, pod nazivom “Problemi i iskustva udruženja”, biće posvećen udruženjima koja se bave zaštitom životne sredine i njihovom angažmanu, kao i problemima sa kojima se suočavaju na terenu.

Ostale vesti:

Dana 30.10.2020. godine, održana je tematska debata u okviru projekta “Zelena deponija”: Uvođenje i unapređenje sistema primarne separacije komunalnog otpada na teritoriji Novog Sada i opština obuhvaćenih regionalnim planom upravljanja otpadom, u organizaciji Udruženja za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” Novi Sad. Projekat se odvija u okviru projekta Beogradske otvorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijsku podršku EU, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert.

„Prosperitet“ – Novi Sad – Savetovalište potrošača za region Vojvodine

 Po sprovedenom Konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija  za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2020. godinu, prihvaćen je Program „Unapređenje sistema zaštite potrošača i podizanje svesti javnosti o pravima potrošača“ Udruženja za zaštitu prava potrošača „Prosperitet“ – Novi Sad.

Odlukom o izboru i sufinansiranjem programa Udruženja za zaštitu prava potrošača „Prosperitet“ – Novi Sad, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija  omogućilo je da ova organizacija funkcioniše kao Savetovalište potrošača za region Vojvodine.

Stoga Vam “Prosperitet” stoji na raspolaganju pet dana u nedelji, svakog radnog dana od 07 do 15 časova.

Ukoliko smatrate da su povređena Vaša potrošačka prava, a da Vam mi možemo pomoći, možete nas kontaktirati u vremenu od 10 do 14 časova dolaskom u prijemnu kancelariju – Savetovalište potrošača, u Novom Sadu, Bulevar Slobodana Jovanovića br. 30.

Putem telefona: 021/300-38-65; 021/30-23-598 dežurnog tel. 063/340-763

Putem elektronske pošte na: prosperitet.ns@gmail.com

Takođe, možete nam pisati na adresu sedišta: Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” – Novi Sad, Kamenička 8 A, 21123 Novi Sad, odnosno na adresu prijemne kancelarije; Savetovalište potrošača za Region Vojvodine “Prosperitet” – Novi Sad, Bulevar Slobodana Jovanovića br. 30. 21000 Novi Sad.

Napomena: pri slanju pošte molimo Vas da ostavite svoj kontakt telefon kako bismo Vas brže kontaktirali.

  • Zaposlena i angažovana stručna lica „Prosperiteta“ zahvaljuju Vam se na poverenju!

 

 

Student ste, želite da radite praksu kod nas?

Kod nas možete da stekne praksu u svim oblastima prava

Okrugli sto na temu zaštite prava potrošača pri kupovini tehničke robe. Prisutni predstavnici MTTT, Sektora za zaštitu potrošača, Sektora tržišne inspekcije, predstavnici udruženja za zaštitu prava potrošača i trgovci tehničke robe. Beograd, 6. februar 2019.g.

Hoćete da podnesete prigovor?

Molimo popunite formular OVDE i ubrzo ćemo stupiti u kontakt sa Vama

Predsednik pažljivo iščitava predstavke i žalbe potrošača i pruža savete putem e-maila

Projekat "Zelena deponija" se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole "Zeleni inkubator", uz finansijsku podršku Evropske unije , Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert . Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole , i za njega je isključivo odgovorno Udruženje za zaštitu prava potrošača "Prosperitet" - Novi Sad