Komisije za reklamacije

Trgovac koji pruža uslugu od opšteg ekonomskog interesa, kao i druga tela koja odlučuju o pravima i obavezama potrošača dužni su da osnuju savetodavna tela i da obrazuju komisije za rešavanje reklamacija u koja su uključeni predstavnici evidentiranih udruženja odnosno saveza iz člana 140. Zakona o zaštiti potrošača.

Shodno obavezi iz član 82 stav 9. Zakonu o zaštiti potrošača („Sl.glasnik RS“, br. 88/2021) Udruženje za zaštitu prava potrošača „Prosperitet“ Novi Sad objavljuje spisak pružaoca usluga od opšteg ekonomskog interesa kod kojih su imenovani predstavnici udruženja u savetodavna tela i u komisije za rešanje reklamacija potrošača:

1. JKP „Graditelj“ Srbobran,
2. JKP „Standard“ Ada,
3. JP „Toplana“ Beočin,
4. „Ciklonizacija“ a.d. Novi Sad,
5. JKP „Subotica Gas“ Subotica,
6. JKP „Pijace i parkinzi“ Zrenjanin,
7. JKP „Naš dom“ Apatin,
8. JKP „Pogrebno“ Subotica,
9. JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin,
10. JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin,
11. JKP „Komunalac“ Titel,
12. „Novi Sad-Gas d.o.o“,
13. JKP „Lisje“ Novi Sad,
14. JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad,
15. JKP „Belilo“ Sremski Karlovci,
16. JKP „Informatika“ Novi Sad,
17. Media KDS doo Sombor,
18. D.o.o. Sat sistem Bela Crkva,
19. Velimir Varićak PR Info-teh Sombor,
20. Abakus d.o.o Bačka Palanka,
21. Stevan Stojkov PR Internet servis provajder Gard net Gardinovci,
22. „Dianthus“ d.o.o Batajnica
23. Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije ” Beograd – Komisija za reklamacije za područje Novog Sada
24. JP “Gas” Temerin
25. “Sombor-gas” d.o.o Sombor
26. “Gas-feromont” a.d. Stara Pazova
27. Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad