Komisije za reklamacije

Trgovac koji pruža uslugu od opšteg ekonomskog interesa, kao i druga tela koja odlučuju o pravima i obavezama potrošača dužni su da osnuju savetodavna tela i da obrazuju komisije za rešavanje reklamacija u koja su uključeni predstavnici evidentiranih udruženja odnosno saveza iz člana 140. Zakona o zaštiti potrošača.

Shodno obavezi iz član 82 stav 9. Zakonu o zaštiti potrošača („Sl.glasnik RS“, br. 88/2021) Udruženje za zaštitu prava potrošača „Prosperitet“ Novi Sad objavljuje spisak pružaoca usluga od opšteg ekonomskog interesa kod kojih su imenovani predstavnici udruženja u savetodavna tela i u komisije za rešanje reklamacija potrošača:

1. JKP „Graditelj“ Srbobran,
2. JKP „Standard“ Ada,
3. JP „Toplana“ Beočin,
4. „Ciklonizacija“ a.d. Novi Sad,
5. JKP „Subotica Gas“ Subotica,
6. JKP „Pijace i parkinzi“ Zrenjanin,
7. JKP „Naš dom“ Apatin,
8. JKP „Pogrebno“ Subotica,
9. JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin,
10. JKP „Gradska toplana“ Zrenjanin,
11. JKP „Komunalac“ Titel,
12. „Novi Sad-Gas d.o.o“,
13. JKP „Lisje“ Novi Sad,
14. JKP „Novosadska toplana“ Novi Sad,
15. JKP „Belilo“ Sremski Karlovci,
16. JKP „Informatika“ Novi Sad,
17. Media KDS doo Sombor,
18. D.o.o. Sat sistem Bela Crkva,
19. Velimir Varićak PR Info-teh Sombor,
20. Abakus d.o.o Bačka Palanka,
21. Stevan Stojkov PR Internet servis provajder Gard net Gardinovci,
22. „Dianthus“ d.o.o Batajnica
23. Javno preduzeće “Elektroprivreda Srbije ” Beograd – Komisija za reklamacije za područje Novog Sada
24. JP “Gas” Temerin
25. “Sombor-gas” d.o.o Sombor
26. “Gas-feromont” a.d. Stara Pazova
27. Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad
28. JKP za vodovod i kanalizaciju “Vodovod” Kruševac
29. JKSP “KOMSTAN” Trstenik
30. JKP “Kruševac” sa PO Kruševac
31. Javno komunalno preduzeće “Varvarin”
32. JP Poslovni centar Kruševac
33. JKP “Blace”
34. PD “Miranko” doo Kruševac
35. Javno komunalno stambeno preduzeće ” Aleksandrovac”
36. “Jugoprevoz” Kruševac a.d. Kruševac
37. JKP “Gradska toplana” Kruševac
38. JKP ” Toplana-Šabac
39. Privredno društvo za proizvodnju trgovinu i usluge ” Megasoft system ” Ljubovija
40. Samostalna zanatska radnja SAT Nebojša Mićović preduzetnik Kovin
41. FREEDOM-WLAN Drago Mrđa PR
42. Hall Systems Miloš Knežević PR
43. Parabola DOO Temerin
44. JKP ,,Kombrest” Banatski Brestovac