GALERIJA

Učestvovanje na stručnom skupu, koji je održan 10.03.2018.g. u ETŠ “Mihajlo Pupin” Novi Sad, pod nazivom “Zelena škola-laboratorija na daljinu” čiji je cilj promocija i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije u APV.