KUTAK ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE

Da li smo ugrozili životnu sredinu do te mere gde zagađenje ili rizik od zagađenja prevazilazi kapacitet životne sredine? Odgovor ćete naći ukoliko svakodnevno obratite pažnju na stanje svog životnog dela prostora pozajmljenog od bududih generacija.

Jačanjem svesti o značaju zaštite životne sredine, na radost potomaka, postajemo odgovorniji, bolji i plemenitiji ljudi!

NAŠI PROJEKTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Način ostvarivanja ciljeva iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine

Radi ostvarivanja ciljeva, Udruženje “Prosperitet”:

 • okuplja potrošače, odnosno građane i edukativno ih upoznaje sa pitanjima koja se odnose na zaštitu njihovih prava kao potrošača i zaštitu životne sredine u skladu sa zakonom;
 • putem medija: (štampe, radija i televizije), obaveštava potrošače o negativnim pojavama i merama radi zaštite njihovih prava na zdravu životnu sredinu;
 • stara se o edukaciji dece i roditelja i organizuje njihovo osposobljavanje u oblasti njihovih prava kao potrošača i zaštite životne sredine;
 • stara se o sprovođenju politike i primeni domicilnih zakona i podzakonskih akata, standarda i direktiva EU u domenu zaštite životne sredine;
 • putem predstavnika u organima vlasti, inicira raspravu i preduzimanje mera za unapređenje zaštite životne sredine i proizvodnje bezbedne i zdrave hrane;
 • u cilju javnog zagovaranja inicira sastanke sa donosiocima odluka na temu: smanjenja zagađenja u procesima rada privrednih subjekata u interesu zaštite i unapređenja životne sredine; putem anketa, prikuplja zapažanja građana o negativnim pojavama u oblastima ostvarivanja ciljeva, radi preduzimanja konkretnih mera za zaštitu njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava i ineresa na zdravu životnu sredinu;
 • kod nadležnih inspekcijskih i pravosudnih organa inicira preduzimanje mera protiv odgovornih lica u pravnom licu, koji svojim postupcima, merama i aktima, činjenjem ili ne činjenjem zagađuju životnu sredinu i ugrožavaju živote i zdravlje ljudi;
 • kod organa zakonodavne vlasti, podstiče aktivnosti na prilagođavanju zakonske regulative evropskim i svetskim standardima, u oblasitima životne sredine;
 • sarađuje sa školama, univerzitetima, strukovnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, na planu unapređenja i zaštite životne sredine;
 • preduzima mere na planu suzbijanja negativnih pojava i kršenja pozitivnih propisa, od strane privrednih subjekata iz oblasti životne sredine;
 • podtstiče studente i učenike srednjih škola da se bave proučavanjem problema iz oblasti zaštite životne sredine;
 • organizuje i druge oblike delovanja, radi unapređenja prava potrošača i zaštite životne sredine.
“U kupovinu sa eko torbom punom ambalažnog otpada”
“Ovako to izgleda kad zašticeni zagađivač direktno ispušta otpadne vode u Dunav bez adekvatnog tretmana za uklanjanje štetnih jedinjenja!”
Projekat "Zelena deponija" se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole "Zeleni inkubator", uz finansijsku podršku Evropske unije , Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert . Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole , i za njega je isključivo odgovorno Udruženje za zaštitu prava potrošača "Prosperitet" - Novi Sad