Uputstvo za putnike Kako ostvariti prava na nadoknadu od Milenijum osiguranja zbog insolventnost Barcino Tours-a

Prema podacima Narodne banke Srbije, računi turističke agencije Barcino Tours su u blokadi od 30. oktobra prošle godine. Turistička agencija Barcino Tours proglašena je insolventnom, u skladu sa Dopisom Ministarstva…

Continue ReadingUputstvo za putnike Kako ostvariti prava na nadoknadu od Milenijum osiguranja zbog insolventnost Barcino Tours-a