POSLEDICE NEOČITAVANJA MERNIH UREĐAJA OD STRANE EPS-A

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016 i dr zakon i 44/2018 – dr.zakon) član 91 stav 1 Trgovac je dužan da račune za pružene usluge dostavlja bez kašnjenja i u rokovima  koji omogućavaju da potrošač prati ostvarenu potrošnju i zaduženje za obračunski period od najviše mesec dana.

Prema Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom (“Sl. glasnik RS”, br. 63/2013 i 91/2018) član 49 st. 1 Operator sistema dužan je da očitava brojila električne energije u intervalima utvrđenim kao obračunski period, u skladu sa metodologijom kojojm se utvrđuje cena za pristup, odnosno korišćenje sistema kojim upravlja. Prema Metodologiji za određivanje cene električne energije koju donosi Agencija za energetiku Republike Srbije obračunski period je vremeski period koji je, po pravilu, kalendarski mesec.

Prema gore navedenoj Uredbi u slučaju da se merenje isporučene i preuzete električne energije i snage očitava za vremenski period duži od obračunskog intervala, operator sistema je u obavezi da izmerene veličine preračuna po obračunskim intervalima za period očitavanja koristeći standardizovan dijagram (profil potrošnje) za tu kategoriju korisnika sistema čl. 49 st.2.

Kako tumačiti sleće: Prema Uredbi čl.49 st 4 troškovi očitavanja brojila iz čl 49 st 1(očitavanje brojila radi utvrđivanja mesecne potrošnje i izdavanje računa) su uključeni u sandardne troškova pristupa sistemu dok je prema Zakonu o zaštiti potrošača  čl.91 st. 5 usluga čitanja mernih uređaja u cilju izdavanja računa je besplatna.  Da li uredba u skaldu sa Zakonom o zaštiti potrošača?

Kada ne popisuju merne uređaje na vreme:

-izlažu potrošače troškovima (blok tarifa)

-potrošači nemaju uvid u realnu mesečnu potrošnju te ne mogu da isprate da li je eventualno došlo do uvećane mesečne potrošnje i taj račun reklamiraju

-U praksi se pokazalo da kada se potrošačima dostave preračuni kojim se vrši podelila potrošnje na mesece u kojima potrošnja nije beležena(nije vršeno popisivanje mernog uređaja), dolazi do konfuzije kod potrošača, jer prosečan potrošač u velikoj meri ne razume ni osnovni  račun EPS-a, a kada dobije preračun koji mu se dostavlja bez ikakvog objašnjenja nastaje kolaps

-Imali smo slučaj, Novi Sad, naselje Adice, gde nisu popisivali struju ukupno 7 meseci. U periodu od tih 7 meseci, kuća je izdata, kada su ušli u posed kuće, novi starani su otišli do Eps-a da provere stanje duga, nije ga bilo, stanodavac je redovno izmiriovao fiksne troškove za koje mu je stizao račun, a potrošnja je uvek bila 0kWh.

Nakon nekoliko meseci života u toj kući, novi stanari koju su opet redovno izmirivali fiksne troškove za koji im je Eps redovno dostavljao račun + dodatni iznos jer su shvatili da im ne očitavaju brojiilo(mislim da su se i žalili) , dobili su na kraju račun za potrošnju od 5.052kwh, koja jeste realno potrošena ali kako je cena za te kWh iskazana na jednom računu potrošači naravno nisu bili u mogućnosti da iznos u celosti isplate, već kako plaćaju svaki mesec po mogućnosti njima se obračunava kamata za dug za koji nisu odgovorni- da im je svaki mesec obačunata potrošnja od 720kWh oni bi to platitli u roku, ali ovako kada im je isporučen račun na 89.549,28 naravno da nisu bili u mogućnosti da plate. Oni su zbog nemogućnosti da plate tako veliki iznos, izloženi kamati i izgubili su pravo na popust od 5% ako plate račun u roku.

Konkretno u ovom slučaju, s obzirom da se radi o podstanarim, ne može se utvrditi ko je i koliku napravio potrošnju ni ko treba da plati jer se radi o periodu od 7 meseci.

Nakon toga potrošaču je očitavan merni uređaj u naredna 2 meseca pa zatim opet niko nije očitavao sledeća dva. Potrošač sada sam prijavljuje potrošnju svakog 1. u mesecu pozivanjem Eps-a te radi posao umesto njih. (Eps je bio na terenu i utvrdili su da je uređaj ispravan i baždaren)

Sve posledice neočitavanja mernih uređaja snosi potrošač ništa EPS!

Vaše udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” Novi Sad.