ИЗВЕШТАЈ И АНАЛИЗА АНКЕТЕ „ПРАВА ПОТРОШАЧА У ЕЛЕКТРОНСКИМ КОМУНИКАЦИЈАМА: КОЛИКО ПОЗНАЈЕТЕ СВОЈА ПРАВА?“

Leave a Reply