Analiza odluka lokalne samoouprave Grada Novog Sada koje se odnose na usluge od opšteg ekonomskog interesa o usklađenosti sa zakonskim normama i predlozi izmena odluka.

U okviru projekta „Unapređeni mehanizni u službi zaštite potrošača“ koji je podržan od strane Ministrastva unutrašnje i spoljne trgovine  kao projektnu aktivnost smo sproveli Analizu odluka lokalne samoouprave Grada Novog Sada koje se odnose na usluge od opšteg ekonomskog interesa o usklađenosti sa zakonskim normama i predlozi izmena odluka. U toku analize našli smo  odstupanja u lokalnim odlukama o komunalnim uslugama u Gradu Novi Sadu i obaveštavamo javnost o rezultatima naših istraživanja. Ova faza projekta je naš prvi korak kojim  ukazujemo na potencijalne probleme i neusklađenosti lolanih odluka  koje smo pronašli.

Zašto je ova aktivnost bitna:

Osnova za buduće akcije: Istraživanje odstupanja je prva faza procesa identifikacije problema. Otkrivanjem odstupanja stvaramo osnovu za buduće akcije i izmene u lokalnim odlukama.

Informisanje javnosti: Obaveštavanjem javnosti o odstupanjima stvaramo poseban oblik pritiska na lokalne vlasti da dejstvuju i isprave neusaglašenosti.

Podizanje svesti: Projekt omogućava da se stekne dublje razumevanje problematike i osnivanje za usmeravanje budućih napora u podizanju svesti o važnosti usaglašavanja sa zakonima.

Pojednostavljivanje budućih akcija: Kada odstupanja budu javno izložena, lokalne vlasti imaju podstrek za izmene i dopune Odluke lokalnih samouprava.

U ovoj fazi, naš glavni cilj je bio da pronađemo odstupanja i pripremimo teren za sledeću fazu u kojoj ćemo preduzeti konkretne akcije za rešavanje pronađenih problema. Važno je razumeti da smo na putu ka podizanju svesti o važnosti zakonske usaglašenosti i zaštite prava potrošača.

Detaljnu analizu možete prčitati na linku: https://drive.google.com/file/d/1HhK1tTy1_U5g6sBSisPXG1X3rLMnaik-/view

Leave a Reply