Apciklažna PET saksija

Svedoci smo tome da količinama komunalnog otpada po glavi stanovnika u Srbiji na godišnjem nivou ne opada, primarna separacija otpada gotovo ne postoji i samim tim reciklaža je minimalna. Apciklažom produžavamo život predmetima koji bi završili na nesanitarnim deponijama, svojom kreativnošću dajemo im novu namenu i doprinosimo smanjenju količini otpada.

Takođe smanjenju količine otpada utiče i naše razumevanje oznaka na plastičnoj ambalaži, jer ukoliko znamo da je ambalaža jednokratna, nereciklabilna ili opasna za zdravlje izbegavaćemo njihovu upotrebu.

Realizovanjem projekta Apciklažna PET saksija koje je podržan od strane Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, kroz edukativnu nastavu i edukativno-kreativne radionice, kampanje, video i tutorijal kao osnovne aktivnosti na programu/projektu pokazali smo đacima značaj njihovog učešća na unapređenju životne sredine i uređenju njihove zdrave okoline. Projekat je za cilj imao buđenje ekolološke svesti kod dece kroz igru. Poznato nam je da deca najviše uče kroz igru i usput, posebno brzo pamte i ozbiljno prihvataju ideje kada i sami učestvuju u procesu. Kroz edukativnu igru đaci su naučili kako pravilno da upravljaju otpadom, da čitaju oznake na plastičnoj ambalaži  i naučili su novi pojam APCIKLAŽA i primenili je na plastičnim flašama, kojima su dali novi život, umesto da iste završe na nesanitarnim deponijama.

U realizaciji projekta su učestvovale dve osnovne škole iz Novog Sada“Jožef Atila“ i „Dositej Obradović“ sa kojima smo realizovali edukativne radionice. Deca koja su učestvovala u radionicama su pokazala veliko interesovanje i kreativnost u izradi saksija.

U toku projekta je izrađen vodič za čitanje oznaka na plastičnoj amabalaži sa jasnim pokazateljima koja plastična ambalaža je bezbedna za upotrebu, a koja nije, na koji način i koliko puta može bezbedno da se upotrebljava i da li je pogodna za reciklažu ili ne.

Pored vodiča za čitanje oznaka izradili smo video u kome smo se prisetili dobro poznatog pojma reciklaža ali smo naučili i značenje reči APCIKLAŽA, kao i značenje oznaka na plastinoj ambalaži. Uz igru smo od jednokratnih PET flaša napravili kreativne saksije ili držače za olovke i na taj način produžili vek trajanja jedokratnoj plastici.

Video možete pogeldati na: https://www.youtube.com/watch?v=RSBFLbacC-0&t=4s

Jedna od projektnih aktivnosti je bila i anketa koja je bila objavljena na društvenim mrežama. Ova projektna aktivnost je bila usmerena na korisnike društenih mreža, znači populaciju iznad 18 godina ali rezulatat koji smo dobili je poražavajuć. Više o rezultatima ankete možete pročitati na linku https://prosperitet.rs/wp-content/uploads/2022/01/Izvestaj-i-analiza-ankete-Apciklazna-PET-saksija.docx

Leave a Reply