BAKNTROTIRALA NOVOSADSKA TURISTIČKA AGENCIJA

novembra 2021. godine zbog prezaduženosti novosadska turistička agencija “Kompas Tourism & Travel DOO” je otišla u stečaj.
Turistička agencija kao organizator putovanja je uoči početka letnje turističke sezone 2021. otkazala sva putovanja, te nisu realizovana ni zamenska niti su ugovarana nova, a agencija je prestala s radom. Sektor turističke inspekcije je podneo predlog za oduzimanje licince zbog stečaja i taj postupak je u toku.

Mnogi potrošači koji nisu uspeli da iskoriste zamenska putovanja ili su čekali da istekne rok da bi mogli da dobiju svoj novac nazad, sada su zbunjeni i zabrinuti. Kažu da se na telefone koji su ostavljeni na sajtu niko ne javlja, pa već duže vreme ne mogu da stupe u kontakt sa agencijom, a od firmi koje su bile posrednici u prodaji aranžmana stižu im kontradiktorne informacije.
Organizator putovanja odnosno „Kompas“ je odgovoran za realizaciju putovanja i dužan je da vrati sredstva za otkazano pupovanje i ta odgovornost se ne može preneti na subagenta. Posrednik odnosno subagent ne može biti solidarno odgovoran za realizaciju putovanja kao ni za povraćaj sredstava putnicima. Potrošači koji su putovanje uplatili kod posrednika imaju ista prava kao i oni koji su putovanje ugovorili direktno sa organizatorom.

U slučajevima kada se proglasi stečaj organizatora putovanja, aktivira se garancija putovanja odnosno polisa osiguranja koja je bila važeća u momentu zaključenja ugovora. Prema predstavnicima JUTE polisa osiguranja turističke agencije „Kompas“ trebala bi da pokrije sva potraživanja potrošača, ali s obzirom da se u ovom trenutku ne može utvrditi tačan broj oštećenih putnika i vrednosti nerealizovanih ugovora o putovanju postoji bojazan da potošači neće biti isplaćeni u punom iznosu. Naime, realan iznos potraživanja po korisniku garancije putovanja može biti srazmerno snižen u slučaju da iznos potraživanja svih korisnika garancije prekoračuje ugovoren ukupan limit pokrića.

Na potvrdama da su uplatili putovanje, kao i na garancijama putovanja postoje informacije koja je osiguravajuća kuća garant. Potrošači se obraćaju toj osiguravajućoj kući sa dokumentima koje imaju vezano za turističko putovanje i čekaju povraćaj novca.
Ova procedura se može sprovesti i posredstvom subagenata, ali postoji opasnost da u tom slučaju, zbog nezavidne finansijske situacije u kojoj se mnoge turističke agencije nalaze, potošači ponovo budu oštećeni npr. ukoliko se računi turističke agencije nalaze u blokadi. Najbolja opcija jeste da se potrošači direktno obraćaju osiguravajućoj kući i da se novac direktno uplaćuje na račune potrošača, bez posrednika.

Prema navodima Turističke inspekcije od oko 480 turističkih agencija za sada je u postupak stečaja ušlo njih 5, ali se očekuje da će i druge deliti ovu sudbinu s obzirom na stanje u turizmu.

Podsećamo da je 19.11.2021. godine usvojena Uredba Vlade Republike Srbije o izmeni uredbe o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled bolesti kovid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2. Produženi su rokovi za korišćenje zamenskih putovanja kao i za povraćaj novca za neiskorišćena putovanja do 31. decembra 2022. godine.
Donošenje izmene uredbe je bilo u cilju zaštite aktera turistične privrede i opstanka brojnih agencija i više hiljada radnih mesta, a na štetu potrošača koji sada već pune dve godine čekaju na povraćaj sredstava za nerealizovana turistička putovanja.

Leave a Reply