Limundo poslao korisnicima opomene pred utuženje

Udruženju se ovih dana javio veliki broj ljudi kojima su stigli mejlovi u kojima im firma LimundoGrad, koja je vlasnik platforma za onlajn kupovinu Limundo i Kupindo šalje opomene pred utuženje zbog dugovanja u iznosu od  između 20 i 300 dinara.

Mnogi potrošači tvrde da nikada nisu trgovali preko ove aplikacije, ili da su to poslednji put učinili pre više godina, pa ne znaju otkud dug.

S obzirom da je kompanija poslala veliki broj opomena i da se radi uglavnom o iznosima koji su jako mali, brojni korsinici su mislili da je reč o prevari.

Kompanija  Limundo oglasila se ovim povodom na svom Fejsbuk profilu i naglasili su kako su tokom 7. juna poslali opomene pred utuženje svim korisnicima koji su u nedozvoljenom minusu duže od šest meseci, kao i da su pre opomene obraćali korisnicima sa obavešenjem o dugovanju. Prema navodima kompanije dugovanja su nastala iz korišćenja portala Limundo.com i Kupindo.com, iz provizija za uspešno završene aukcije, prodaju, promotivne opcije i slično, po aktuelnom cenovniku na dan nastanka zaduženja.

Foto: Facebook, screenshot Limundo / screenshot

Registracijom na sajtove Limundo.com i Kupindo.com vi pristajete na uslove korišćenja koji su navedeni na sajtu. Ono što je karakteristično za naše podneblje jeste da veliki broj korisnika ili ne čita ili letimično preleti preko navedenih uslova i prihvate ih bez razmišljanja. Iz tog razloga korisnici dolaze u situaciju da nisu svesni svojih obaveza.

Ukoliko su korisnici izršili radnje putem sajtova koje se prema Uslovima korišćenja i Cenovniku naplaćuju, a iste nisu platili dugovanje je opravdano.

Napominjemo da kada se radi o zastari dugovanja, poverilac ima svako pravo da potražuje dugovanje bez obzira na protok vremena, a na korisniku/dužniku je da se pozove na zastaru. Takođe korisnici moraju biti svesni da ni sudovi ne paze na zastaru po službenoj dužnosti pa je na njima da ulože prigovor zastarelosti u slučaju eventualnog pokretanja sudskog postupka.

Limundo ima zakonsko pravo na slanje opomene pred utuženje, a na korisnicima je da plate ako je dugovanje opravdano, da se pozovu na zastaru ili da ospore postojanje dugovanja.

Svim korisnicima koji su izvršili plaćanje dugovanja, savetujemo da dokaz o uplati pošalju na email adresu koju je kompanija Limundo navela za obraćanje, jer je zbog velikog broja korisnika kojima je poslata opomena postoji kašnjenje u ažuriranju podataka, tako da iako ste uplatili dugovanje na vašem korisničkom nalogu ono možda nije proknjiženo.

Ukoliko se radi o zastari potraživanja i korisnik se obrati pružaocu usluga i pozove se na zastaru,  u praksi se retko dešava da se pokreće postupak prinunde naplate, jer ako se korisnik pozvao na zastaru u komunikaciji sa pružaocem usluga to će isto uraditi i ako se pokrene izvršni postupak, te će troškovi postupka pasti na pružaoca usluga, što im se svakako ne isplati, pogotovu što se radi o veoma malim dugovanjima.

Ljudi  koji tvrde da nikada nisu bili korisnici Limundovih ili Kupindovih  usluga trebaju im se obratiti putem mejla i osporiti osnov dugovanja. Pružalac usluga će proveriti osnovanost navoda i ako je građanin u pravu i nikada nije bio korisnik ili je bio korisnik pa nije došlo do usluga koje se po prema Uslovima korišćenja i Cenovniku naplaćuju, dugovanje bi trebalo biti stornirano. Ovde se postavlja pitanje, ako nikada nisu bili korisnici usluga kako je moguće da je kompanija imala pristup mejlovima i zbog čega su poslate opomene, da li su korsnici zaboravili da su koristili usluge ili je opomena pred utuženje poslata na pogrešne adrese?

Da li će kompanija Limundo pokretati postupke nakon dostavljenih opomena pred utuženje je neizvesno. Pravo na pokretanje postupaka svakako imaju, a da li im se u finasijskom smislu isplati, pogotovu što se u većini slučajeva radi o zastarelom potraživanju i o veoma malim iznosima, je pitanje. Ovo dodatno pokazuje i to da su se odlučili da opomene pred utuženje šalju elektronskim putem te da nisu hteli da se izlažu troškovima štampanja i slanja putem pošte, jer bi u većini slučajeva taj trošak bio veći nego dugovanje korisnika.

Jasno je da se na ovaj korak kompanija Limundo odlučila zbog velikog broja dužnika iako se radi o malim ciframa, ali kada se sve to sabere potraživanja kompanije nisu ni najmanje naivna. Nakon prijema opomena, veliki broj korisnika, bez obzira da li je opravdano potraživanje ili ne, odlučilo je plati kako se ne bi zbog malog iznosa dodatno izlagali troškovima –  što smatramo da je i bila ideja ove „kampanje“.

Leave a Reply