Nove inicijative za unapređenje potrošačkih prava i društva

Nove inicijative za unapređenje potrošačkih prava i društva

Želimo  da vas obavestimo o nedavnim događajima i aktivnostima koje su se odigrale u okviru našeg udruženja kao deo našeg neprestanog zalaganja za bolje potrošačke usluge i kvalitetniji život svih građana.

Edukacija za penzionere i đake osnovne škole

Dana 27. septembra u Zrenjaninu, u Udruženju zrenjaninskih penzionera Gradnulica i 28. septembra u Novom Sadu u OŠ“Nikola Tesla“ , održane su edukacije za penzionere i učenike pod nazivom “Bitno je da znam, nije važno da li sam mlad ili star.” Ovi događaji su bili deo projekta “Unapređeni mehanizmi u službi zaštite potrošača.” Ova inicijativa je imala za cilj podizanje svesti o potrošačkim pravima i osnaživanje ranjivih grupa da bolje razumeju svoja prava kao potrošači.

VIDEO

Okrugli Sto: „Telekomunikacioni problemi potrošača“

Da podsetimio, 25. septembra održali smo online okrugli sto o telekomunikacionim problemima potrošača koji je takođe deo projekta “Unapređeni mehanizmi u službi zaštite potrošača.” Na ovom značajnom događaju, zajedno s predstavnicima ministarstava, inspekcija, potrošačkih organizacija i operatora telekomunikacionih usluga, raspravljali smo o pravima potrošača, zakonima i rešenjima za izazove u sektoru telekomunikacija.

Snimak okruglog stola možete pogledati na: https://prosperitet.rs/onlajn-okrugli-sto-telekomunikacioni-problemi-potrosaca/

Učestvovanje u javnoj raspravi o zakonu o stanovanju

Prestavnici našeg udruženja aktivno su učestvovali u javnoj raspravi o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju 28. septembra koja je održana u Novom Sadu. Ovo je deo naše obaveze da budemo deo zakonodavnog procesa i osiguramo da se usvoje zakoni koji odražavaju potrebe naših građana.

Podrška starijim osobama

29. septembra, prisustvovali smo sastanku u vezi sa formiranjem Age+ Saveta – radne grupe za pitanja starijih osoba u Novom Sadu. Ovo nas je dodatno približilo starijim članovima naše zajednice i omogućilo nam da bolje razumemo i adreseiramo njihove potrebe i probleme.

Naša organizacija je posvećena unapređenju potrošačkih prava i doprinosu boljoj zajednici. Hvala svima koji su podržali naše napore i pridružili nam se u ovim aktivnostima.

Nastavljamo da radimo zajedno za bolje sutra.

Vaše Udruženje za zaštitu prava potrošača „Prosperitet“ Novi Sad

Leave a Reply