OBAVEŠTENJE O NOVIM PREVARAMA U KOJIMA SE KORISTI IME PIO FONDA

a sajtu Pio fonda objavljeno je obaveštenje da su ponovo aktivne prevare penzionera kojima se zloupotrebljavaju ime i ugled Fonda. Ovog puta se nepoznata lica predstavljaju kao radnici Fonda PIO i obaveštavaju penzionere da će im na kućnu adresu stići lek koji je potrebno da piju jednom dnevno. Takođe, penzionerima poručuju da je potrebno da pripreme ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu kako bi preuzeli lek.

Fond PIO poziva panzionere da ne nasedaju na ovakve pozive i ponude, jer prvenstveno ovo nije način komunikacije koju koristi fond, niti nudi nikakvu robu i usluge. Takođe apeluju na penzionere da ne primaju u svoje domove osobe koje se predstavljaju kao radnici Fonda.

Napominjemo da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje osnovan je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđivanja sredstava za ostvarivanje ovih prava. Fond je pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje, sa pravima i obavezama utvrđenim Zakonom i Statutom. Pio fond nije medicinska ustanova koja bi mogla prepisuje lekove.

Dodatno napominjemo da potrošači na svoju ruku ne kupuju lekove niti „medicinske“ uređaje bez konsultacije sa svojim lekarom jer mogu prouzrokovati kotraindikacije.

Ne puštajte nepoznate ljude u svoje domove, nemojte olako davati svoje lične podatke, ako Vam se neko pojavi na vratima i predstavlja se kao radnik PIO fonda izvršite prijavu MUP-u.

Prevare ovog tima su veoma česte i prevaranti su uvek inovativni. Više puta smo u tekstovima na našem sajtu upozoravali na različite vrste prevara i načine na koje se možete zaštititi.

Leave a Reply