ODLAŽI PAMETNO

U okviru realizacije projekta „Odlaži pametno“ koji je podržan od strane Gradske Uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada izvršili smo edukaciju 60 đaka osnovne škole „Dositej Obradović“ u Novom Sadu o važnosti razvrstavanja i pravilnog odlaganja otpada. Akcenat smo stavili na vreme koje je potrebno otpadu da se razgradi u prirodi i da se taj period višestruko smanjuje ako se otpad ponovo iskoristi, reciklira ili odloži na pravi način. Kako bi deci bilo jednostavnije da shvate vremenski okvir u kome će se razgraditi određena vrsta otpada, naveli smo koje istorijske ličnosti su trebale da ga bace kako bi se on danas razgradilo. Na primer, da bi se pelena danas razgradila trebao je baciti Arsenije III Čarnojević tokom Velike Seobe naroda, ili da bi se razgradio tekstil trebao ga je baciti reformator srpskog jezika Vuk Stefanović Karadžić.

U toku edukativnih radionica samo ponovili pojmove kao što su „reciklaža“ i „apciklaža“ i uz interakciju sa decom razmenjivali primere kao ih je najbolje primenjivati. Deca su davala primere na koji način apcikliraju, kako odvaju otpad i gde ga odlažu i ukazivali su na loše odloženi otpad koji svakodnevno sreću.

Popunjavanjem radnih listova kroz igru smo ponovili koliko je potrebno određenoj vrsti otpada da se razgradi u prirodi povezivanjem godina i ponuđenih vrsta otpada. U drugoj igri smo obojili kante po bojama koje su predviđene za različito odlaganje otpada, naučili šta je reciklažno dvorište i pravilno razvrstali ponuđeni otpad.

Kao znak pažnje za uspešnu saradnju OŠ: „Dositej Obradović“ je uručena zahvalnica.

Takođe u  toku realizacije projekta izradili smo video o predmetnoj temi koji smo objavili na našoj YouTube i Facebook stranici.

U toku trajanja programa isticali smo značaj svakog pojedinca kako bi se zaštila životna sredina i koliko je bitno da promenimo naše navike vezane za bacanje otpada, povećati stepen reciklaže,  birati ekološke materijale kao i naći novu namenu proizvodima koje bi bacili uz slogan: „Razmisli pre nego što baciš – odloži pametno!“

Leave a Reply