POGREŠNO OBRAČUNATA KAMATA NA RAČUNIMA ZA GAS

Veliki broj potrošača se obratio Savetovalištu potrošača zbog problema  pogrešno obračunate kamate na računima za gas od strane kompanije NOVI SAD-GAS d.o.o. Naime, na računima za decembar mesec 2021.g. obračunata je zakonska zatezna kamata i onim potrošačima koji su ispoštovali dok dospeća i račune platili na vreme. Konrtaktirali smo  kompaniju koja nam je garatovala da će pogrešno obračunata kamata biti stornirana, a za potrošače koji su već postupili po računu i izvšili uplate, predmetna kamata će se na sledećim računima pojaviti kao pretplata.
Pozivamo potrošače da ukoliko na sledećem računu predmetna greška ne bude ispravljena da ulože reklamaciju na: reklamacije@novisadgas.rs ili virtualnisalter@novisadgas.rs
Takođe podsećamo potrošače da Virtualni šalter je počev od 24.11.2021.godine nedostupan  zbog prelaska na novi informativni sitem. O promenama i početku fikcionisanje usluge, potrošači će biti naknadno obavešteni.

Leave a Reply