Pošta Srbije – Obaveštenje za korisnike o izmenama cena paketskih usluga

Обавештавамо вас да 01.07.2024. године почиње да се примењујe нови ценовник поштанских услуга из домена универзалне поштанске услуге и услуга приступа поштанској мрежи у унутрашњем поштанском саобраћају, као и нови ценовник осталих пакетских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају.

Стопе масе (у килограмима)Обичан пакет
до 3340,00
преко 3 до 5390,00
преко 5 до 10480,00
преко 10 до 15600,00
преко 15 до 20700,00
За пакете преко 20 кг до 31,5 кг за сваки килограм или део од килограма (пријем у одређеним поштама)30,00

 Напомињемо да се цене осталих услуга које се односе на пружање пакетских услуга нису мењале (услуге по захтеву, руковање вредносним пакетом и сл). Такође, за услугу руковање издвојеним пакетом – ломљивим или гломазним пакетом, као и до сада наплаћује се додатних 50% од цене пакета по маси.

Leave a Reply