Povlačenje nebezbednog proizvoda sa tržišta

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine je preko Sistema za uzbunjivanje o nebezbednim proizvodima (NEPRO) objavilo da se sa našeg tržišta povlači proizvod Narukvica od perli sa kopčom H&M zbog hemijskog rizika. Takođe opoziv proizvoda je izvršio i H&M putem svog sajta.

Kako se navodi kod narukvice je granična vrednost olova previsoka i krši Reach uredbu, a što predstavlja rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Potrebno je da potrošači odmah prestanu sa korišćenjem proizvoda i vrate ga u najbližu H&M prodavnicu da bi bio refundiran celokupan iznos novca.  Nije potrebno dostaviti račun.

Leave a Reply