Prava potrošača u elektronskim komunikacijama: Koliko poznajete svoja prava?

Dragi potrošači,

ukoliko ste u mogućnost izdvojite par minuta da popunite anonimnu anketu i proverite koliko ste informisani o svojim pravima kao potrošač kada se radi o elektronskim komunikacima.  Hvala! 🙂

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhKtSLRXquIxu-CRI0OQJpx8CViZoi_gwlDHovIRs7rHsUwA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Anketa je nastala u sklopu projekta „Unapređeni mehanizmi u službi zaštite potrošača“ koje je podržano od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Leave a Reply