PREDOMISLIO SAM SE!  –  IMAM  LI PRAVO ILI NE?

Veliki broj potrošača nam se javlja sa nedoumicom:  „DA LI MOGU DA SE PREDOMISLIM I VRATIM PROIZVOD AKO SAM  KUPOVINU OBAVIO U PRODAVNICI?“

Odgovor je NE!

Prema Zakonu o zaštiti potrošača pravo na odustanak od kupovine odnosno pravo na povraćaj novca imate:

– Kada je roba kupljena van poslovnih prostorija ili na daljinu (internet, telefonska kupovina, kupovina od vrata do vrata, kupovina na prezentaciji i sl.) u roku od 14 dana od dana prijema robe ili ako vam nije dostavljen obrazac za odustanak od kupovine u roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora;

– Ako se u roku od 6 meseci od dana kupovine pojavi nesaobraznost za koju nije odgovoran potrošač;

– Ako se posle prve opravke robe javi isti ili bilo koji drugi nedostatak saobraznosti;

– Ako se nedostatak saobraznosti ne može otkloniti opravkom ili zamenom uopšte;

– Ako prodavac ne isporuči robu u ugovorenom roku, a ispunjenje obaveze u tom roku je bitan element ugovora.

Zakonom o zaštiti potrošača nije predviđena mogućnost da se predomislite ako ste proizvod kupili u prodavnici.

Ukoliko proizvod kupujete u prodavnici smatra se da ste znali šta kupujete, da ste proizvod pregledali, probali i da vam je on potreban, te samim tim nemate zakonsko pravo da odustanete od kupovine ili menjate proizvod.

Mogućnost da se predomislite nakon kupovine iz nekih ličnih, subjektvnih razloga, da vratite robu i zahtevate povraćaj novca isključivo zavisi od  poslovne politike firme. U takvoj situaciji trgovac samostalno odlučuje da li će takvu mogućnost prihvatiti i pod kojim uslovima.

Uvek savetujemo potrošače da se pre svega dobro raspitaju o proizvodu koji kupuju, pogotovu kada se radi o proizvodima veće vrednosti, a ako i dalje postoji sumnja da li će poizvod odgovarati potrebama potrošača da se dobro raspitaju kod trgovca o mogućnosti vraćanja proizvoda (u kom roku i pod kojim uslovima).

Isto pravilo važi i za zamenu veličina/modela kod obuće i odeće – uvek se prilikom kupovine raspitajete u kom roku i pod kojim uslovima možete da menjate proizvod jer opet odluka o zameni zavisi isključivo od poslovne politike firme.

Rokovi za povraćaj se razlikuju od prodavnice do prodavnice i kreću se u rasponu od par dana do „bez vremenskog ograničenja“, dok se uslovi uglavnom odnose na to da proizvod ima etiketu, da nije oštećen, da je u orginalnoj ambalaži, da nije opran, da nije korišćen i sl.

Određene kompanije na svojim fiskalnim račinima ili na nefiskalnim delovima računa obaveštavaju potrošače o mogućnosti povrata ili zamene robe – u kom roku, pod kojim uslovima, kao i za koje artikle ne vrše povrat.

Obaveštenja o mogućnosti zamene ili povrata saobraznog (ispravnog) proizvoda se kod pojedinih trgovaca mogu naći  i na sajtovima ili u prodajnim objektima.

Poslednjih dana smo se sretali sa  pogrešnim tumačenjem odredbe  Zakona o zaštiti potrošača od strane potrošača. Naime, mnogi pravo potrošača da bira na koji način će se nesaobraznost otkloniti ako se pojavi u roku od 6 meseci od dana kupovine, odnoso pravo potrošača da traži raskid ugovora tumače kao pravo potrošača da odustane od kupovine proizvoda u roku od 6 meseci. Ova odredba zakona se isključivo odnosi na rekalamcioni postupak, a ne na mogućnost potrošača da se predomisli iz subjetivnih razloga.

Napominjemo da ukoliko ste kupili proizvod koji je nesaobrazan (ima grešku, neispravan je ili postoji neki drugi problem) imate pravo da uložite reklamaciju na mestu kupovine uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini ( kopija računa, slip i sl.). Mali broj trgovaca će vašu reklamaciju razmatrati i rešavati na licu mesta, te je rok za dostavljanje pismenog odgovora na reklamaciju 8 dana od dana ulaganja reklamacije.

Dobro razmislite pre kupovine proizvoda, da li je to nešto što vam je neophodno, nešto što ispunjava vaše potrebe, ako niste sigurni, pitajte koje su mogućnosti za zamenu ili odustanak od kupovine i tek tada izvršite kupovinu.

Za sve nedoumice uvek se možete obratiti Savetovalištu za zaštitu potrošača.

Leave a Reply