Registar “NE ZOVI” – Zaštita od nepoželjnih poziva i poruka

Od petka, 5. januara 2024. godine, u Srbiji počinje sa radom Registar “NE ZOVI!”, namenjen zaštiti potrošača od nepoželjnog oglašavanja. Ovaj registar, koji vodi RATEL, pruža mogućnost potrošačima da se efikasno zaštite od telefonskih poziva i poruka predatorskih trgovaca. Evo šta treba znati:

Kako se prijaviti ili odjaviti?

Ako ne želite da primate neželjene pozive, možete besplatno kod svog operatora zahtevati upis ili ispis vašeg broja iz Registra “NE ZOVI”. Postupak se može obaviti elektronski putem internet stranice ili lično u poslovnici.

Prilikom prijave ili odjave potrošač treba da popuni zahtev uz dostavljenja podataka (ime i prezime, JMBG i broj/brojeve telefona koji se upisuje/ispisuje iz registra). Ovaj proces se obavlja uz potvrdu identiteta potrošača kako bi se osigurala tačnost podataka.

Upis ili ispis u registar može da traži samo korisnik telefonskog broja  koji sa operatorom ima zaključen ugovor o korišćenju usluge (fiksni telefon i postpaid usluge)  i isključivo registrovani pre-paid korisnici. Nakon podnošenja zahteva potrošač dobija potvrdu prijema, a zahtev se može podneti uz izdavanje potvrde o prijavi.

Promene u registru postaju važeće narednog dana od dana izmene.

Ako promenite operatera ili prenesete broj telefona, nije potrebno ponovo podnositi zahtev za upis.

Kako proveriti registrovane brojeve?

Trgovci mogu proveriti brojeve telefona elektronskim putem bez registracije ili uz registraciju putem korisničkog imena i lozinke. Potrošači mogu proveriti registrovane brojeve putem internet stranice nadležnog regulatornog tela za elektronske komunikacije (https://www.ratel.rs/cyr/).

Deo registra koji se odnosi na brojeve telefona i datume upisa je javan, dok se ostali podaci čuvaju privatno.

Prethodno data saglasnost:

Nezavisno od upisa u registar pristanak potrošača za direktno oglašavanje dat trgovcu pre ili nakon upisa u registar važi  do njegovog opoziva koji je dat u skladu za Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prema čl. 37. st. 9 Zakona o zaštiti potrošača prilikom upisa u registar potrošač može ostaviti na snazi ili opozvati prethodnu datu saglasnost za prijem poziva ili poruka u okviru promocije ili prodaje telefonom.

Funkcionalnost registra:

Iako registar ne sprečava trgovaca da pozove, pruža zakonsku zaštitu potrošačima. Trgovci su dužni proveriti da li je broj potrošača u registru pre nego što ih kontaktiraju: Ako se broj potrošača nalazi u registru, a trgovac ipak pozove, potrebno je izvršiti prijavu Tržišnoj inspekciji.

Kazne za nepoštovanje:

Tržišni inspektori mogu izdati prekršajne naloge trgovcima koji se ogluše o registar, uz novčane kazne koje se izriču na licu mesta. Iako kazne nisu visoke, inspektori su efikasni u borbi protiv ovakvih trgovaca tako da je potrebno da se svako kršenje zabrane pozivanja prijavi.

Izazovi i prednosti:

Registar ne rešava potpuno probleme curenja i zloupotreba ličnih podataka ili dolaska trovaca na vaša vrata, ali predstavlja značajan korak u zaštiti potrošača.

Važno je da potrošači, posebno penzioneri, iskoriste ovu priliku za preventivnu zaštitu od potencijalnih prevara. Registar “NE ZOVI” je prvi ozbiljan potez države u suzbijanju prevara i nepoželjnog oglašavanja. Ovim korakom, šalje se snažna poruka u cilju zaštite potrošača od nasrtljivih poslovnih praksi, pružajući potrošačima sredstva da kontrolišu kontakt sa trgovcima i čuvaju svoju privatnost.

Apelujemo na sve potrošače da se prijave u ovaj registar i unaprede svoju sigurnost.

Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Jaka udruženja – bolje zaštićeni potrošači“ koje je podržano od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Leave a Reply