ROMING – DA LI ZNATE KAKO DA SE ZAŠTITITE?

Veliki broj prigovora sa kojima se potrošači javljaju našem Savetovalištu se odnosi na uvećane račune za usluge u romingu.


Tokom boravka u inostranstvu naplaćuju se sve usluge koje se naplaćuju i u nacionalnom saobraćaju, jedina razlika je u ceni tih usluga. Usluge u romingu su višestruko veće nego u nacionalnom saobraćaju.


Pojedini tarifni paketi u nacionalnom saobraćaju u sebi sadrže i određeni roming sadržaj (minute, MB) ali u ograničenim količinama. Uslovi za korišćenje roming usluga se razlikuju za postpaid, prepaid i biznis korisnike kao i od same tarife koju potrošač koristi.


Usluge rominga su dostupne uglavnom odmah nakon sklapanja ugovora, osim ako to nije drugačije dogovoreno ugovorom- tako da smo manje više svi izloženi mogućnosti uvećanim računima zbog ostvarenog saobraćaja u romingu.


Sve zemlje sveta podeljene su po zonama na osnovu kojih su definisane cene:


Zona 1 – Evropa i Turska
Zona 2 – Ostatak sveta i Rusija
Zona 3 – Satelitske, avio i pomorske mreže

Najbitnija stvar koju možete da uradite pred odlazak na put jeste da proverite cene roming usluga na konkretnoj destinaciji – koliko košta poziv, poruka i internet saobraćaj i koja je obračunska jedinica (da li je cena po započetom minutu, za preuzet KB ili MB i sl.). Najbolji način da se informišete jeste pozivom call centru Vašeg operatora. Prilikom razgovora potrebno je da navedete destinaciju na koju putujete i koliko će trajati putovanje (ova informacija je bitna ako želite da aktivirate roming tarifu). Takođe ukoliko ne želite da koristite roming, potrebno je da tražite od svog operatora da se uključi roming zabrana. Zabrana može biti aktivna samo za internet saobraćaj ili za kompletnu mobilnu uslugu. Zabrana saobraćaja kompletne mobilne usluge bi onemogućila nastajanje bilo kakve potrošnje, ali bi onemogućila i korišćenje mobilnog telefona, osim putem WiFi mreže.


Ukoliko imate potrebu da koristite telefon u romingu, preporučljivo je da se aktivira roming dodatak jer će tako troškovi biti najmanji. Pre aktiviranja potrebno je proverite koji dodaci važe na konkretnoj desitinaciji i šta obuhvataju, kao i način funkcionisanja dodataka – kada tačno dodatak počinje da važi, koliko dugo važi, šta se dešava nakon isteka dodatka i u skladu sa tim izaberite odgovarajući.


Najbolje je aktivirati roming dodatak pre otpočinjanja putovanja kako ne bi napravili dodatne troškove prilikom same aktivacije ako to radite iz inostranstva. Ono što često viđamo u praksi jeste da potrošač misli da je aktivirao roming dodatak, a u stvari operator nije poslao potvrdu o aktiviranju dodatka. Upravo je ovo još jedan razlog zbog čega je bolje da aktivaciju roming dodatka izvršiti dok ste u Srbiji. Posebno je potrebno obratiti pažnju ukoliko se putuje na destinaciju u drugoj časovnoj zoni jer se aktivacija dodataka računa po lokalnom vremenu u Srbiji.


Poruku o aktivaciji roming dodatka sačuvati kao dokaz u slučaju da dođe do nepoželjne potrošnje.


Koje usluge treba isključiti kako bi se zaštitili od neželjene potrošnje?


Naša preporuka jeste da isključite sve servise i aplikacije koje koriste internet u pozadini, a koje mogu da naprave neželjenu potrošnju i uvećane račune. Ovo je primenljivo i na nacionalni saobraćaj, ali je izuzetno značajno za roming, jer posledica pozadinske potrošnje može da dovede da visokih računa ili da vam nepotrebno potroši MB iz roming dodatka.


Kako bi se zaštitili od neželjene internet potrošnje, potrebno je da na telefonu u podešavanjima deaktivirate internet u romingu, kao i:


-Automatsko ažuriranje telefona
-Automatsko ažuriranje aplikacija
-Automatsko preuzimanje slika i snimaka (isključiti auto-download na Viber, WhatsApp, Facebook i sl.)
-Automatska sinhronizacija sa Cloud servisima (Google photos, iCloud i sl.)
-Video autoplay (na aplikacijama – You Tube, Facebook, Instagram…)
-Rad aplikacija u pozadini (isključiti “Allow background data usage”)
-Push notifikacije
-iMessage za iPhone korisnike
-Preusmeravanje poziva na drugi broj;

Korisni saveti za korišćenje mobilnog telefona u inostranstvu


Koristiti WiFi mrežu gde god je dostupna umesto mobilnih podataka.


Na destinacijama gde nema dostupnih roming dodataka, kao i u slučaju planiranja dužeg boravka u romingu, kupovina SIM/eSIM kartice lokalnog operatora.


Uvek u potpunosti isključiti svaku aplikaciju nakon korišćenja. Izbegavajte da samo izađete iz aplikacije, jer na taj način nastavlja da radi u pozadini iako nije prikazana na ekranu.


Voditi računa da servisi koji koriste internet, a čije je korišćenje započeto na WiFi mreži, nije ostalo aktivno i nakon izlaska iz WiFi dometa. Ovo važi i za chat aplikacije jer one koriste internet saobraćaj za slanje i primanje poruka.


Određene besplatne aplikacije mogu povećati neželjenu potrošnju interneta, jer one često sadrže više reklama. Isto važi i za sajtove kojima se pristupa, a gde mogu biti prikazane reklame koje se automatski učitavaju i prikazuju.


Usluga govorne pošte se može drugačije tarifirati u romingu.


Roming u pograničnom području


Posebno je važno obratiti pažnju o potrošnji u pograničnom području, naročito prilikom boravka na granicama ili u mestima uz granicu, jer se tu može desiti da telefon uhvati mrežu inostranog operatora i time nastane potrošnja pre ulaska u samu zemlju. Mrežni signali nisu teritorijalno ograničeni i prostiru se izvan granica zemlje, zbog čega se može desiti da se u inostranstvu uhvati signal operatora iz Srbije, ali i obratno, da se na teritoriji Srbije koristi signal inostranog operatora. Kako bi se najbolje zaštitili u ovom slučaju najbolje je uključiti ručno biranje mreže, tako će vam telefon ponuditi najjaču dostupnu mrežu, a vi se možete odlučiti da li ćete koristiti mrežu inostranog (roming) ili domaćeg operatora.


Roming kao kod kuće


Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija i AP Kosovo i Metohija od 01. jula 2021.g. premenjuju Sporazumu o snižavanju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama u regionu Zapadnog Balkana. Teritorije država potpisnica sporazuma (Balkan zona) su „zona bez rominga“ odnosno građani plaćaju pozive, SMS poruke i internet saobraćaj po ceni svojih matičnih operatora, ako se budu nalazili na području država koje su potpisnice ovog sporazuma.


U Balkan zoni pozivi i poruke se troše iz paketa za nacionalni saobraćaj, a nakon toga se obračunavaju po posebnim cenama, manjim nego u uobičajnom roming saobraćaju, dok za internet saobraćaj postoji definisani dostupan sadržaj u zavisnosti od tarifnog paketa. Kako bi tačno znali sa koliko internet saobraćaja raspolažete najbolje je da kontaktirate svoj operatora ili proverite u aplikaciji.


U Balkan zoni, u slučaju boravka u pograničnom području sa zemljom koja ne pripada regionu Zapadnog Balkana, savetuje se ručni izbor preporučenog mobilnog operatora, kako ne bi došlo do neželjene roming potrošnje (npr, korisnik se nalazi u Bosni, ali blizu granice sa Hrvatskom koja nije deo Balkan zone, zbog čega moze da nastane roming potrošnja ukoliko se uređaj poveže na mrežu Hrvatskog operatora).


Kako je pravilo da se uvek prvo troši sadržaj iz dodatka, a tek onda iz paketa, u slučaju da postoji aktiviran roming dodatak u toku boravka u Balkan zoni, saobraćaj će se prvo obračunavati iz dodatka, a tek nakon toga iz paketa. Zbog toga je važno naglasiti da se u slučaju putovanja u Grčku, Hrvatsku ili neku drugu zemlju koja nije deo Balkan zone, dodaci aktiviraju pred ulazak u tu zemlju, kako bi se izbeglo korišćenje dodatka u proputovanju kroz zemlje zapadnog Balkana, u kojima je na raspolaganju paket za nacionalni saobraćaj.


Kako kontrolisati potrošnju u romingu?


Kod rominga nije moguće u potpunosti ažurno pratiti potrošnju, jer se ona prikazuje tek nakon što inostrani operator, čija se mreža koristi, prosledi informaciju o ostvarenom saobraćaju. U zavisnosti od zemlje i operatora, ta informacija može da kasni i do 60 dana, zbog čega može da se desi da se potrošnja ostvarena u romingu prikaže tek na narednom računu. Zbog toga je važno da samostalno kontrolišete svoju potrošnju.


Šta uraditi kada dobijete uvečan račun zbog korišćenja usluga u romingu?


Službe operatora čim primete neubičajeno veliku potrošnju, suspenduj dalje korišćenje usluga u romingu. Obaveštenje o potrošnji dobićete SMS porukom i možete da kontaktirate svog operatora po povratku s puta ili dok ste još u romingu. Ono što mi uvek savetujemo potrošačima jeste da se iako se prvenstveno za informacije obrate operatoru telefonskim putem, da ulože pismenu reklamaciju (u poslovnici ili putem email-a) na račun kako bi postojala obaveza operatora da da pismeni odgovor u roku od 8 dana od dana ulaganja reklamacije.


Ukoliko je softver operatora registrovao protok podataka veoma teško dokazati da niste koristili telefon u spornom trenutku, a teret dokazivanja je na vama.


Ukoliko ste aktivirali roming dodatak na vreme i ipak vam je registrovana uvećana potrošnja, obraćate se svom operatoru sa pismenom reklamacijom u kojoj kao dokaz o aktivaciji dostavljate sms poruku o aktivaciji dodatka u kojoj se vidi vreme aktivacije, pozivate se na to da je potrošnja nastala nakon aktivacije i tražite da se stornira račun. Ono na šta takođe možete da se pozivate jeste telefonski razgovor, koji ste obavili pre početka putovanja, sa operaterom, u kome ste predočili gde putujete, koliko će trajati putovanje i koji vam je predložio aktivaciju predmetnog dodatka. Više puta smo imali ovakve slučajeve i ako su se ispoštovali svi navedeni koraci potrošač je ostvario svoja prava i storniran je račun jer je pogrešno informisan od strane operatera.


Za sve nejasnoće i pomoć oko sastavljanja reklamacija možete se obratiti našem udruženju.


Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Unapređeni mehanizni u službi zaštite potrošača“ koje je podržano od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Leave a Reply