SVETSKI DAN POTROŠAČA

Svake godine potrošači i potrošačke organizacije obeležavaju Svetski dan prava potrošača 15. marta, koji za cilj ima  podizanje globalne svesti o pravima potrošača, zaštiti potrošača i njihovom osnaživanju.

Svetski dan prava potrošača organizuje Consumer International, svetska asocijacija potrošačkih organizacija.  Consumer International takođe objavljuje godišnju temu Svetskog dana prava potrošača, a ovogodišnja je „Osnaživanje potrošača kroz tranziciju na čistu energiju“.

ZAŠTO ENERGIJA?

Većina svetskih ekonomija se suočava sa sve većom globalnom ekonomskom i energetskom krizom, koja ima veoma značajan uticaj posebno na ugrožene potrošače. U poslednje vreme došlo je do velikog povećanja cena energenata, koje će ostati visoke i u narednom periodu. Zajedno sa povećanjem cena hrane, roba i usluga na tržištu, potrošači širom sveta radikalno menjaju svoj način života kako bi zadovoljili opšte životne potrebe.

Povećanje pristupa pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji pored umanjenja troškova i energenata, takođe će igrati važnu ulogu u sprečavanju katastrofalnih klimatskih promena.

Cilj ovogodišnjeg Svetskog dana prava potrošača jeste da potrošači budu prepoznati kao ključni akteri na tržištu. Potrošači moraju biti uključeni u diskusije na visokom nivou i dalje osigurati da se energetska politika fokusira na potrebe potrošača i dobre poslovne prakse, kao što su podsticaji za ugrožene potrošače, subvencije za energetsku efikasnost i pre svega edukacije i pružanje pouzdanih informacija potrošačima.

Kao dokaz da je potrebna edukacija i uključenje građana u potrošačka prava naročitno u oblasti energetike jeste i činjenica da je slab odaziv građana za subvencionisanje računa za struju, prirodni gas i toplotnu energiju. Naime, budžet za umanjenje računa predviđen je za oko 190.000 domaćinstva ali se do kraja februara prijavilo samo oko 55.500. Pored nedovoljne informisanosti potrošača, malom odazivu verovatno doprinosi i dalje komplikovana procedura prijavljivanja i obim dokumentacije koja je potrebna za ostvarivanje ovog prava.

Više o ovoj temi možete pročitati na: https://prosperitet.rs/energetski-ugrozeni-kupac-potrosac/

Obnovljivi izvori energije tj. zelena energuja imaju dvostruke benefite,  sa jedne strane, reč je o čistoj energiji, čija proizvodnja ne zagađuje životnu sredinu i koja nije ograničena u zalihama. Pored toga, obnovljiva energija je lokalno dostupna, tako da obnovljivi izvori omogućavaju energetsku nezavisnost od uvoza energenata.  

Udeo obnovljivih izvora u energetskom sistemu Republike Srbije je nešto iznad 20 odsto i najveći deo dolazi iz velikih hidroelektrana i biomase. Ostali vidovi proizvodnje energije iz obnovljivih izvora su vrlo malo zastupljeni, dok su potencijali, posebno za solarnu energiju veliki i neiskorišćeni. Sa usvajanjem Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, stvorene su nove mogućnosti za uvećanje udela obnovljive energije u energetskom sistemu. U pomenutom zakonu je prvi put prepoznat koncept kupac-proizvođač (tzv. prozjumer). Ubrzo nakon usvajanja Zakona, usvojena je i Uredba, kojom su detaljnije utvrđeni preduslovi za zainteresovane građane da počnu samostalno da proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora, odnosno da se registruju kao kupci proizvođači.

Međutim, u praksi su se pokazale manjkavosti ovog novouspostavljenog sistema, prvenstveno zbog načina oporezivanja, a zatim i zbog načina sticanja statusa prozjumera.

Srbija raspolaže velikim potencijalom za proizvodnju zelene energije i razvijanje zakonodavnog okvira koji se bavi iskorišćavanjem ovog potencijala je korak u dobrom pravcu, ali problemi koji nastaju prilikom primene i nedostatak podzakonskih akata značajno usporavaju proces prelaska na obnovljive izvore energije. U situaciji kada su nam konvencionalni izvori energije sve skuplji i sve manje dostupni, tranziciju na zelene izvore treba popularizovati i učiniti pristupačnijom većem broju potrošača.

Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Unapređeni mehanizni u službi zaštite potrošača“ koje je podržano od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Leave a Reply