Svetski dan prava potrošača 2024. godine

Svake godine 15. marta, Consumers International obeležava Svetski dan prava potrošača, podižući globalnu svest o pravima potrošača, zaštiti potrošača i radeći na njihovom osnaživanju.

Svetski dan prava potrošača svake godine ima drugačiji fokus. 2021.godine tema se odnosila na  problem sa plastikom, 2022. godine na pravične digitalne finansije, dok je prošle godine akcenat stavljen na zaštitu potrošača u tranziciji ka čistoj energiji.

Ove godine, Consumers International je odabrao kao temu „Pravičnu i odgovornu veštačku inteligenciju za potrošače“.

Razvoj u generativnoj veštačkoj inteligenciji je uzdrmao digitalni svet. Tehnologija će imati ogroman uticaj na živote ljudi, način na koji radimo, komuniciramo, prikupljamo informacije i mnogo više. Takođe će imati ozbiljne posledice na sigurnost potrošača i digitalnu pravičnost. Postoji zabrinutost o mogućem širenju dezinformacija, kršenju privatnosti, dikriminaciji i  širenju netačnih informacija od strane platformi vođenih veštačkom inteligencijom. Javlja se potreba za brzom reakcijom kako bi se uredila ova pitanja i na taj način osigurala  pravična i odgovorna upotreba veštačke inteligencije.

Kampanja Svetskog dana prava potrošača 2024. godine će se zalagati za pravičnost, zahtevati odgovornost i otvoriti put budućnosti veštačke inteligencije, koja stvara edukovane i osnažene potrošače.

Kampanja će se fokusirati na generativne AI četbotove, koji se odavno koriste u korisničkoj podršci. Ovi četbotovi sve više integrišu sisteme veštačke inteligencije kako bi imitirali ljudski razgovor na sofisticiran način, na primer, u online pretrazi, gde vodeće tehnološke kompanije već koriste generativnu veštačku inteligenciju u svojim pretragama, a čega potrošači često nisu svesni iako ih svakodnevno koriste. Dodavanje generativne veštačke inteligencije ovoj već netransparentnoj tehnologiji nosi rizik nastajanja novih neprilika za potrošače. Kampanja Consumers International ima za cilj da istraži u kojoj meri potrošači mogu verovati generativnim AI četbotovima.

Ciljevi kampanja Consumers International:

  • Povećati svest javnosti i pokrenuti diskusiju o generativnim AI četbotovima putem kampanje na društvenim mrežama kako bi razumeli iskustva potrošača.
  • Objaviti rezultate istraživanja o rizicima platformi generativne veštačke inteligencije. Identifikovati gde su potrebne intervencije politika a radi smanjenja štetnih praksi.
  • Ujediniti digitalne lidere i zastupnike potrošača u seriji dijaloga i debata usmerenih na uticaj, obrađujući teme – osnaživanje potrošača, pristrasnost, transparentnost i budućnost veštačke inteligencije za potrošače.

Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Jaka udruženja – bolje zaštićeni potrošači“ koji je podržan od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Leave a Reply