Vas Usluga

Šta su VAS SMS usluge i kako se zaštititi od PREVARA i uvećanih računa za mobilni?

VAS (Value Added Services) je servis koji vam pruža mogućnost da slanjem SMS ili MMS poruke na određeni kratak broj, ili unosom svog broja na nekoj internet stranici, naručite neki sadržaj (na primer: melodiju, sličicu), pošalje komentar nekom mediju, platite parking, učestvujete u nagradnim igrama, glasate SMS-om, donirate sredstva i drugo. Kao povratnu informaciju, dobićete traženi sadržaj u vidu SMS, MMS ili poruke sa linkom na određeni internet sadržaj.

VAS servisi su usluge realizovane partnerstvom Vašeg mobilnog operatora i pružalaca usluga. Operator i pružalac usluga potpisuju ugovor, nakon čega pružalac usluga može direktno vršiti usluge krajnjim korisnicima ili dalje preprodavati pristup tom sistemu trećim stranama.

Kako funkcionišu VAS usluge?

  1. Korisnik se mora prijaviti, odnosno dati saglasnost – neophodna je prijava, bilo slanjem SMS poruke na neki kratki kod, ili potvrdom vlasništva nad nekim brojem prijemom SMS poruke sa jednokratnim kodom, koji se unosi na neku web stranicu. U oba slučaja postoji evidencija da je korisnik tog mobilnog broja dao saglasnost za prijavu. Uslovi pružanja usluge su po pravilu uvek predočeni korisniku na samoj web stranici ili drugom materijalu.
  2. Korisnik se može besplatno odjaviti na predočen način – tzv. „STOP” poruke, koje omogućavaju korisniku da se odjavi sa servisa bez naknade, slanjem poruke sa tekstom STOP, ili poruke sa reči STOP ili na drugi način kako je predočeno u poruci, na određeni kratki kod. Ukidanje saglasnosti za prijem poruka traje do sledeće prijave, i važi za servis za koji je ukinuta saglasnost.
  3. Korisnik može da sazna informacije o pružaocu usluga i usluzi koja mu se naplaćuje – postoji obaveza operatora i pružaoca usluga VAS da omoguće korisniku uvid u informaciju o usluzi koja mu se naplaćuje, podacima o licu koje pruža uslugu, podacima o prijavi na servis, kao i informacije o tome kako se može odjaviti sa servisa, i kome može uputiti prigovor.

Međutim, korisnici usluga mobilne telefonije (potrošači) se godinama žale kako su prevareni, jer im stižu uvećani računi za usluge koje nisu koristili, a koje operatori objašnjavaju naplatom za VAS servise. Problem sa VAS SMS jeste to što je prijava na servis vrlo često skrivena ili automatska – pretplata kreće samom posetom neke strane, a da se korisnik ni na koji način ne obaveštava da će sve poruke koje dobije od tog servisa ići na njegov račun, kao i da se tarifira i sama odjava sa servisa, za koju se često lažno prikazuje da je besplatna. Takođe, potrošači često iz neznanja aktiviraju te usluge koje se naplaćuje po ceni većoj od standardnih. Na određene VAS servise moguća je prijava klikom na reklame, odnosno banere na sajtovima, kao sto su na primer reklame za antivirus programe, kada korisnik dobija obaveštenje da mu je kompjuter ili telefon zaražen virusom.

Ukoliko potrošač primi SMS poruku sa nepoznatog kratkog koda ili primeti da mu je račun uvećan zbog stavke na ime VAS usluga (usluge trećeg lica, usluga sa dodatom vrednošću), treba odmah da reaguje i samostalno je deaktivira ukoliko postoji uputstvo za odjavu, ili može da se obrati info centru mobilnog operatora čiji je pretplatnik, kako bi se neželjene usluge deaktivirale. Od mobilnog operatera tražite da vam da kontakt podatke o pružaocu VAS usluga i njemu ulažete reklamaciju.

Da li će ta reklamacija biti odobrena ili ne zavisi od mnogo činilaca. U slučaju odbijene reklamacije možete se obratiti Ratelu u roku od 15 dana od odbijene reklamacije kako bi se proverilo da pružalac usluge poštuje Pravilnik o obavezama operatora sa dodatom vrednošću.

Kako se zaštiti od VAS usluga

Kako ne bi došli u situaciju da postanete žrtva ovakvih vrsta usluga potrebno je da se informišete o VAS uslugama pre iniciranja iste. Kao i kod drugih digitalnih usluga potrebno je da pročitaju uslove korišćenja usluga pre iniciranja naplate.

Od mera tehničke zaštite, korisno je imati odgovarajući pregledač na mobilnom telefonu koji podržava blokiranje reklama.

Isto tako, treba izbegavati instalaciju aplikacija izvan zvaničnih metoda distribucije na Vašem operativnom sistemu (Google Play Store, Huawei App Gallery i Apple App Store).

Dodatno, treba izbegavati usluge, aplikacije i sajtove, koji deluju kao previše dobri da bi bili istiniti, odnosno koji nude sadržaj besplatno, a koji se inače plaća (besplatno gledanje televizije, filmova i serija, skidanje muzike), ili omogućavaju pristup informacijama kojima ne biste trebali imati pristup (informacije o tuđim porukama, tuđe radnje na društvenim mrežama, pristup tuđim nalozima, i slično).

Postoji opcija da pozovete tehničku podršku operatora ili odete u poslovnicu i tražite da vam blokiraju VAS servise. Međutim to može predstavljati problem jer onda ne možete koristiti ni aplikacije koje su vezane za banku, ili nešto slično što vam je potrebno. Takođe postoji i opcija da ostavite neke servise aktivne kako bi npr. mogli da platite parking ili uplatite donaciju.

Edukacija je kao i uvek najvažniji alat za sprečavanje prevara. Budite oprezni!

Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Unapređeni mehanizni u službi zaštite potrošača“ koje je podržano od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Leave a Reply